'No Dig' .

De term 'No Dig' is volop te vinden op het internet, maar in Nederland lijkt het nog niet zo bekend te zijn. 

Voordelen van 'No Dig' minder hard hoeven werken en meer tijd besparen zijn niet de enige voordelen als je niet ploegt, freest of spit.

Er zijn nog veel meer voordelen. In tegenstelling van ploegen blijft het bodemleven intact, en de bodembedekker beschermt en voedt het bodemleven. 

 

 

Onbekend maakt onbemind

De meeste mensen doen gewoon wat de meeste mensen doen. Men wil niet graag “vreemd” gevonden worden, een buitenbeentje zijn of raar aangekeken worden. 

We zijn gewend aan deze manier van tuinieren, met grondbewerkingen als spitten, ploegen en frezen, eindeloos schoffelen en wieden, omdat dit de manier is waarop het wordt gedaan. We zijn er zogezegd mee opgegroeid, en “iedereen doet het zo”.

Maar eigenlijk is het vreemd, of op zijn minst onnatuurlijk. Ga maar eens kijken in de natuur; je zult nergens onbegroeide grond vinden. Zodra er ergens grond is blootgelegd, zal de natuur alles in het werk stellen om die grond zo snel mogelijk weer bedekt te krijgen en binnen de kortste keren staat er een flinke bos “onkruid” te groeien op een plek waar een week daarvoor de grond nog zwart was.

Minder onkruid

Uiteraard zullen er in het eerste jaar nog onkruiden de kop opsteken. Deels uit de ondergrond deels door onkruidzaden in de compost die niet werden verteerd, deels door nieuwe zaden die via vogels en andere gedierte. maar je zult merken dat deze onkruiden heel gemakkelijk te wieden zijn door de rulle, losse ondergrond en dat het gaandeweg minder en minder worden.

'No Dig' Verbeterde bodemstructuur

Doordat je het bodemleven intact houdt, verbetert het leven, de micro-organismen en andere diertjes zoals regenwormen, de bodemstructuur en maken zij de bodem luchtiger.

Verbeterde waterhuishouding

Een betere bodemstructuur en bodembedekker zorgt voor betere wateropname en vasthouden van water waardoor er minder water nodig is . Ook spoelt water minder snel weg op schuinere stukken en blijven er geen plassen met water liggen.

Meer voedingstoffen

Het bodemleven werkt samen met plantenwortels en geeft ze meer toegang tot water en voedingstoffen. Je plant krijgt meer voedingstoffen binnen en jij dus ook.

Natuurlijk immuunsysteem

Een gezond bodemleven werkt als een natuurlijk immuunsysteem en beschermt je planten beter tegen ziektes en plagen. Bij een gezond bodemleven zijn er in verhouding veel meer goede micro-organismes en schimmels vergeleken met ongewenste, waardoor zij minder kans krijgen.

Beluchten is ook onnodig

Zelfs beluchten met een spitriek is niet nodig, want de ontelbare kanaaltjes van groot tot klein die het bodemleven in de bodem maakt, geeft een doorlaatbaarheid voor lucht en water die wij nooit kunnen benaderen. En daarbij kan je dan ook nog gewoon lopen op de bedden zonder gevaar om de grond te compacten, want de bodem is weliswaar goed doorlaatbaar, maar wel stevig. Alles zit op zijn plaats, en de door schimmels aangemaakte “bodemlijm” (glomaline) waarmee de gronddeeltjes bij elkaar worden gehouden tot een zgn. bodemaggregaat maken het geheel dusdanig stevig dat je erop kunt lopen zonder gevaar alles dicht te drukken. Het is deze bodemstructuur die wij zelf nooit kunnen maken, alleen verstoren.

Minder werk, dus minder opbrengst?

We hebben het nog niet over opbrengsten gehad. Daar wordt al meer dan 10 jaar onderzoek naar gedaan. Hierbij worden even grote teeltbedden, pal naast elkaar in dezelfde tuin, elk jaar bemest met gelijke hoeveelheden van dezelfde compost en beplant met gelijke aantallen van dezelfde groenten, waarbij na de oogst de opbrengsten worden gewogen. Het enige verschil is de methode; No dig met compost gewoon verspreid over het bed versus conventioneel spitten en inwerken.

En er blijkt inderdaad verschil in de opbrengst te zijn, al zijn de verschillen op zich niet opzienbarend groot. Maar toch: 5 tot 10 procent hogere opbrengsten met No dig is de moeite, vooral wanneer je je realiseert hoeveel moeite je achterwege kunt laten om méér te oogsten!

Minder CO2 in de atmosfeer

Tijdens de groei van een plant, slaat deze CO2 uit de lucht op in de grond, tijdens ploegen wordt al deze opgeslagen CO2 weer in de lucht vrijgelaten . Door de grond niet te verstoren help je mee de CO2 uit de atmosfeer te verlagen.

Je geeft dus minder input en krijgt elk jaar meer output. Door minder hard te werken, minder geld en tijd uit te geven en meer te genieten krijg je een beter resultaat! Voor jou én de natuur.
Wie wil dat nou niet?